BOOST – почистващ спрей за климатици

BOOST – почистващ спрей за климатици

15 лв.

За какво помага спреят за почистване на климатици BOOST:

  • Премахва прахови замърсявания, като разтваря наслояванията и ги отмива
  • Премахва маслени замърсявания, като разделя маслената молекула
  • Премахва всички микроорганизми, като предотвратява образуването на зловредни за човешкото здраве бактерии.
  • Премахва лошите миризми
  • Почиства дренажните канали
  • Повишава топлообменна, като по този начин подобрява работата, спестява разход на електроенергия и удължава живота на машината
Сравни

Допълнителна информация

Продукт:

Почистващ спрей за климатик

Количество:

1 брой (500 мл.)

Произход:

Китай

Подходящ:

За вътрешно и външно тяло на климатика.

Описание

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ОБРАБОТКА)
1. При продължителна работа на климатични системи в инсталацията се натрупват: гъбички, бактерии и други микроорганизми.
2. Препоръчваме за автоклиматиците и сплит системите да се премахнат филтрите от системите преди включване и обработка с аерозол.
3. Отворете входните отвори и капаци на системата.
4. Отворете напълно прозорците на автомобила или стаята на третираната климатична система.

ВНИМАНИЕ! УБЕДЕТЕ СЕ ЗА ЛИПСА НА ОГЪН, ЗАПАЛЕНИ ЦИГАРИ И ГОРЯЩИ МАТЕРИАЛИ В ПОМЕЩЕНИЕТО!
5. Включете системата на максимална мощност на вентилатора.
6. Поставете приложената тръбичка към дюзата на флакона.
7. Разклатете флакона неколкократно. След разклащане и по време на впръскване, дръжте флакона изправен, с положение на дюзата отгоре, както е показано на картинката от кутията.
8. Впръскайте изцяло аерозола от флакона във входящите отвори на автоклиматика или смукващата част на климатичната сплит система
9. Забранено е престоя на хора в автомобила и в непосредствена близост до вентилатора на сплит системата.
10. След изпръскване изцяло на спрея от флакона оставете системата да работи не повече от 1 минута.
11. Изключете системата.
12. Поставете отново свалените филтри или новите такива.
13. Изчакайте около 10-15 минути. Проветрете автомобила или стаята.
14. От отдушника на автоклиматика ще се отдели кондензирана, замърсена течност.
15. При включване след направената обработка ще усетите свеж мирис на лимон.
16. ПАЗЕТЕ ОЧИТЕ! При нежелан контакт и възпаление, изплакнете незабавно очните ябълки обилно с вода около 15 мин.
17. При възпаление на кожата, измийте обилно с вода и сапун.
18. При нежелано поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ.
19. Температура на съхранение: от 5 до 40° С.
20. Предотвратявайте изтичането на земята, във вода и отводнителни системи.
21. Преди изхвърляне, изпразнете докрай аерозола от флакона и изхвърлете в подходящ контейнер, на определените места.

ФРАЗИ ЗА РИСК:
1: Изключително огнеопасен.
2:Токсичен за водни организми. Може да причини трайни, необратими ефекти във водната околна среда.

ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ:
1: Съхранявайте надалеч от достъп на деца.
2: Съхранявайте в добре проветрено място.
3: Съхранявайте далеч от източници на запалване – Не пушете.
4: Не вдишвайте струята на разпръскване.
5: Не го изпразвайте в канализацията.
6: Ако го погълнете, потърсете медицинска помощ незабавно и покажете този флакон или етикета.
7: Използвайте само в проветрени пространства
8: Избягвайте да го изхвърляте в природата. Обърнете се към специалните инструкции за безопасност на етикета.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Алифатни въглеводороди поне до 30%.
Не-йонни повърхностни вещества, по-малко от 5%.
Парфюм; Варовик; консерванти; Натриев бензоат.
Контейнер под налягане.
Защитете го от слънчева светлина и не го излагайте на температури над 50°С.
Не го дупчете или горете, дори след употреба.
Не пръскайте на оголен пламък или нажежени предмети.
Съхранявайте далече от деца.

Call Now ButtonОбадете се сега: