КАЛКУЛАТОР
калкулатор на мощност на инверторен климатик от Хоум Клима България

Бисквитки

Какво представляват „бисквитките”?

Бисквитките трябва да се разглеждат като информационни данни, включващи без ограничения текстови файлове, съхранявани на потребителските терминали за целите на използването на уеб сайтове. Тези файлове правят възможно разпознаването на всеки потребителски терминал и изобразяването на един уеб сайт на монитора по съответен начин, адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитките обикновено съдържат име на уеб сайта, от който произлизат, периода на съхранение на терминала и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за целите на адаптирането на съдържанието на уеб сайтовете в съответствие с предпочитанията на потребителите и за оптимизиране на употребата на уеб сайтовете. Те се използват също и за съставяне на анонимни, обобщени статистически справки, с чиято помощ ние разбираме как се възползва един потребител от уеб сайтовете, което ни позволява да правим подобрения в тяхната структура и съдържание, изключвайки личните данни за потребителя.

Какви бисквитки използваме ние?

Обикновено ние използваме два вида бисквитки – „сесийни” и „фиксирани”. Първите представляват временни файлове, които остават на потребителския терминал докато се излезе от уеб сайта или докато се затвори приложението (уеб браузър). „Фиксираните” файлове остават на потребителския терминал за определено в параметрите на бисквитката време или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уеб сайт, включително без ограничение потребителите на уеб сайта, са обект на техни собствени политики за поверителност.

Бисквитките могат да бъдат класифицирани по следния начин:

 • А. Видове бисквитки в зависимост от тяхната необходимост за предоставяне на услуга.
  Вид Описание
  Необходими Те са крайно необходими за правилната работа на един уеб сайт или за негови възможности, използвани от потребителя.
  Функционални Важни за работата на сайта:

  • Използват се при предоставяне на повече възможности на сайта. Без тях сайтът може да работи правилно, но няма да се адаптира към предпочитанията на потребителя.
  • Те се използват, за да се гарантира, че функциите на уеб сайта са на високо ниво. Без настройките, съхранени в една бисквитка, функциите, предлагани на уеб сайта, могат да бъдат с по-ниско качество, но няма да бъде невъзможна употребата му.
  • Използват се за важни функции на сайта. Ако са блокирани, избраните опции няма да работят коректно.
  Бизнес Позволяват изпълняването на бизнес модел на базата, на който един уеб сайт е направен достъпен. Ако те са блокирани, не всички функции на сайта ще бъдат недостъпни, но услугите може би ще бъдат предоставяни на по-ниско ниво поради невъзможността на собственика на уеб сайта да генерира приход за финансиране на работата на сайта. Включват например рекламни бисквитки.
 • Б. Видове бисквитки в зависимост от периода на съхранение в крайното устройство на потребителя.
  Вид Описание
  Сесийни бисквитки Бисквитка, съхранявана за периода на използване на браузъра (сесия). Изтрива се след като той се затвори.
  Постоянни бисквитки Не се изтриват след като браузърът се затвори и остават в паметта на крайното устройство на потребителя известно време или без ограничение във валидността, в зависимост от настройките на собственика на уеб сайта.
 • В. По произход – в зависимост от администратора, управляващ бисквитките на уебсайта.
  Вид Описание
  Бисквитки на първата страна Бисквитка, поставена директно от собственика на уеб сайта, който се посещава.
  Бисквитки на трета страна Бисквитка, поставена от трета страна, елементи от чийто сайт са разрешени от собственика на уеб сайта.

  Забележка: бисквитките могат да бъдат разрешавани от администратор чрез скриптове или компоненти, намиращи се на партньорски сървъри на друго място, в друга страна или дори в различна юридическа система. Ако администраторът на един уеб сайт разреши използването на компоненти, произлизащи извън системата на този уебсайт, прилаганите стандартни условия на политиката за използване на бисквитки могат да бъдат различни от тези на политиката за поверителност/за използване на бисквитки на администратора на уебсайта.

 •  Г. В зависимост от целта, за която се използват.
  Вид Описание
  Конфигурация на сайта Позволяват настройване на функции и услуги на сайта.
  Сигурност и надеждност на сайта Позволяват проверка на автентичността и оптимизиране на производителността на сайта.
  Автентификация Позволяват предоставяне на информация на един потребител, когато той е влязъл в системата, в резултат на което уеб сайтът може да представя съответни опции и възможности.
  Статус на сесия Позволяват записването на информация за това как хората използват уеб сайта. Могат да се отнасят до най-често посещавани уеб сайтове или всички съобщения за грешки, изведени в някои страници. Бисквитките, използвани за записване на „статус на сесия” подпомагат подобряването на услугите и повишават комфорта на сърфиране по страниците.
  Процеси Позволяват гладката работа на уеб сайта и наличните възможности в него.
  Реклами Позволяват извеждането на реклами, които са по-интересни за потребителите и в същото време са по-важни за издатели и рекламодатели, както и персонализиране на рекламни съобщения. Те могат да бъдат използвани също и за извеждане на реклами извън уеб сайта домейн).
  Местоположение Позволяват адаптиране на информацията, изведена на страницата в зависимост от местоположението на потребителя.
  Проучване и анализ, одит на аудиторията Правят възможно собствениците на уеб сайта да проучват предпочитанията на потребителите по-добре, както и да подобряват и развиват продуктите и услугите посредством анализи. Обикновено собственикът на един уеб сайт или компания за проучвания събира информацията анонимно и обработва информацията за тенденциите без да се идентифицират личните данни на отделните потребители.
 • Д. Видове бисквитки в зависимост от намесата в личния живот на потребителите.
  Вид Описание
  Безобидни Включват бисквитки, които са:

  • Необходими за правилната работа на сайта.
  • Необходими за да се направи възможна работата на уеб сайта, но не се включва проследяване на потребителя.
  За проучване Те се използват за проследяване на потребителя, но без да се събира информация, позволяваща идентифицирането на отделния потребител.
Съдържат ли бисквитките лични данни?

Лични данни, събирани при използването на бисквитки, могат да бъдат събирани само за изпълнение на определени функции в полза на потребителя. Такива данни се шифроват по начин, който прави невъзможно за неупълномощени лица да получат достъп до тях.

Изтриване на бисквитки

Като цяло, приложение, използвано за разглеждане на уеб сайтове, по подразбиране позволява записването на бисквитките на терминала. Тези настройки могат да бъдат променени в настройките на уеб браузъра, така че автоматичното управление на бисквитки да бъде блокирано или потребителят да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки в неговия терминал. Подробна информация относно възможността и начините за работа с бисквитки е достъпна в настройките на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да засегне някои налични възможности на уеб сайта.

Call Now ButtonОбадете се сега: