КАЛКУЛАТОР
калкулатор на мощност на инверторен климатик от Хоум Клима България

Настройка на универсални дистанционни.

● Метод на настройка
① Намерете код, отговарящ на климатика, от списъка с кодове на производителя.
②Моля, уверете се, че климатикът е изключен.
③Задръжте бутона 『SET po, насочвайки дистанционното към климатика, докато 3-цифрено число мига на екрана.
④Натиснете температурните бутони 【▲ ▼】, за да зададете производствен код в рамките на кода, намерен в in.
⑤Захранването ще се включи, когато кодът му е зададен правилно.
Try Моля, опитайте друг код, ако климатикът не се включи.
Натиснете бутона 『SET』, след което настройката е завършена.

 

● Метод на настройка
① Задръжте [OFF 切 / ON 入], след това натиснете бутона, съответстващ на производителя за настройката (охлаждане 冷 房 / нагряване 暖房 / изсушаване 除湿 / автоматично 自動)
[OFF 切 / ON 入] + [охлаждане 冷 房] Daikin / Sharp / Chofu
[OFF 切 / ON 入] + [нагряване 暖房] Panasonic (национално) / Sanyo / Hitachi
[OFF 切 / ON 入] + [изсушаване 除湿] Toshiba / Corona / Fujitsu General / Funai / LG Electronics
[OFF 切/ ON 入] + [автоматично 自動] Mitsubishi / Mitsubishijūkō (Beaver)
② 2-цифрен код за настройка мига на LCD екрана. Натиснете бутона [Температура ▲ / ▼], за да изберете двуцифрен код. * Натиснете и задръжте бутона за бързо превъртане напред. (Има списък с кодове на производителя по-долу)
③ Когато кодът за настройка се покаже на LCD екрана, завършете настройката, като натиснете отново бутона [OFF 切 / ON 入].

① Изключете климатика.
Hile Докато натискате бутона за захранване 『運 転 / 停止』, натиснете бутона за промяна на режима 『運 転 切 替』.
③На дисплея мига 2-цифрена настройка и една от четирите марки: 「自動」 (автоматично), 「冷 房」 (охлаждане), 「暖房」 (отопление), 「除湿」 (……….).
4.Натиснете бутона за промяна на режима 『運 転 切 替』, за да превключите в режим на работа (Автоматично, охлаждане, отопление, изсушаване) на производителя, който искате да зададете. ※ Моля, проверете режима на работа от списъка с кодове на производителя.
⑤ Натиснете бутона за температура temperature 温度 設定 ▲ ▼ ▲, за да изберете 2-цифрен код. ※ Моля, проверете кода за настройка от списъка с кодове на производителя. Може да има няколко едноцифрени кода, но моля, опитайте всеки един по един.
⑥ Натиснете бутона за захранване 『運 転 / 停止』, за да завършите настройката, когато кодът се покаже на екрана.
Натиснете бутона за захранване, насочвайки дистанционното към климатика, за да се включи и проверете дали работи.
Ако не се предприеме операция в продължение на 60 секунди, настройката завършва автоматично. Моля, опитайте отново.

● Настройка на входа по код на производителя
① Изключете климатика.
② Проверете кода и бутона за режим на работа, съответстващ на климатика, от списъка с кодове на производителя.
Докато натискате бутона за захранване 『運 転 / 停止』, натиснете бутона за смяна на режима 『冷 房 (студено) / 暖房 (топло) / 除湿 (изсушител) / 自動 (автоматично)』.
■ Daikin / Sharp / Chofu
Натиснете бутона за захранване 運 転 /停止 и бутон Cold 「冷 房」 едновременно
■ Panasonic (National) / Sanyo / Hitachi
Натиснетеедновременнобутона за захранване 運 転 / 停止 и бутона за затопляне 「暖房」
■ Toshiba / Corona / Fujitsu General / Funai / LG Електроника
Натиснете едновременно бутона за захранване 運 転 / 停止 и бутона за изсушаване 「除湿」
■ Mitsubishi / Mitsubishi Beaver
Натиснете едновременно бутона за захранване 運 転 / 停止 и бутона за автоматично 「自動」
ele Освободете бутоните, когато 2-цифреното число започне да мига на екрана.
Изберете кода с бутони за нагоре / надолу за температура.
※ Проверете кода, като използвате „Списък с кодове на производителя“. Ако има повече от един код, моля изберете и опитайте.
SettingСлед като зададете кода, натиснете бутона за захранване 運 転 / 停止, за да завършите конфигурацията.
⑦Насочете дистанционното към климатика и опитайте да го включите с бутона за захранване 運 転 / 停止.

Ако дистанционното не реагира правилно или ако една от функциите не работи >
Моля, изберете различен код и повторете същите стъпки за настройката.
Понякога дори различен код ще работи.

● Метод за установяване на кода на производителя

① Изключете климатика.
② Проверете кода и бутона за режим на работа, съответстващ на климатика, от списъка с кодове на производителя.
Докато натискате бутона ON 運 転 / 停止 』(ON / OFF), натиснете и задръжте бутона за режим на работа (Cold / Hot / Dehumidifier / Auto), съответстващ на производителя, за 3 секунди.
ReleaseМоля, освободете тези бутони, когато на екрана се покаже двуцифрен код.
⑤ Изберете двуцифрения код, като натиснете бутоните за температурата.
※ Моля, проверете кода от списъка с кодове на производителя.
Натиснете бутона ON 運 転 / 停止 』(ON / OFF), за да завършите, когато на екрана се покаже код, който да зададете.
⑦Насочете дистанционното към климатика и натиснете бутона ON 運 転 / 停止 』(ON / OFF), за да се включи и моля, опитайте всяка функция.

Стъпки за настройка AR32-E / AR33-E

● Автоматична настройка (За всеки код на производителя)
① Поставете дистанционното управление към основното устройство.
Натиснете и задръжте бутона 【設定 (. Searching Търсенето на кода на производителя започва след 5 секунди..
③ Номерът започва да се увеличава от „000“. Моля, отпуснете бутона 【設定 when, когато видите, че основното устройство започва да работи.
※ Ако сте пропуснали да освободите бутона 【設定】, можете да се върнете към номера с бутона 【温度 ▼】.
Натиснете отново бутона 【設定】 и настройката е завършена.

● Ръчна настройка
ress Натиснете бутона 【設定】 за 2 секунди и освободете, можете да видите 3-цифрен номер, който мига вдясно в долната част на екрана.
② Моля, задайте кода на производителя с бутон 【温度 ▲】 или 【温度 ▼】.
Проверете дали основното устройство работи, натиснете бутона 【設定】.

Стъпки за настройка AR34K
● Автоматична настройка (За всеки код на производителя)
ut Поставете дистанционното към основното устройство.
Натиснете и задръжте зеления 【運 転 бутон release и отпуснете, когато видите код на производителя на дисплея.
③ Моля, изчакайте, докато чуете звуков сигнал, тъй като той започва да работи.
④Когато издава звуков сигнал, натиснете бутона 【設定, за да спрете търсенето.
※ Ако сте пропуснали да натиснете бутона 【設定, моля, върнете се към кода с бутон 【温度 ▼】. Когато отново издава звуков сигнал, натиснете бутона 【設定.

● Ръчна настройка
ressНатиснете 【бутона 設定 за 2 секунди, 3-цифрено число мига в дясно отдолу на екрана.
※ Ако натиснете и задържите бутона 【設定 повече от 5 секунди, това ще стане настройка на времето.
Натиснете бутона 【温度 ▲】 или 【温度 ▼】, за да зададете кода на производителя.
CheckМоля, проверете дали основното устройство работи и натиснете 【設定 бутона】, за да завършите.

● Автоматична настройка (За всеки код на производителя)
ut Поставете дистанционното към основното устройство.
② Натиснете и задръжте бутона 【設定】 и бутона】 電源】 за 4 секунди.
Display Дисплеят за температура става „00“. (Може да има друг номер, но той не е неизправност. Function Включва се предавателен знак.
Release Моля, освободете всички бутони, когато се включи предавателен знак.
SearchАвтоматичното търсене започва, когато предаващият знак мига. (Веднъж след 3 секунди)
⑥ Когато основното устройство се включи, натиснете произволен бутон на дистанционното. Предаващият знак се изключва и търсенето е завършено.

● Ръчна настройка
ress Натиснете бутона 【設定】 за 2 секунди.
DisplayПоказването на температурата става “00”. (Може да има друг номер, но той не е неизправност.
Function ③Натиснете и задръжте бутона 【設定】, задайте кода на производителя с бутоните 【温度 ▲】 и 【温度 ▼】.
Release Моля, освободете всички бутони, когато настройката приключи.

● Автоматична настройка (съответстваща на всички кодове на производителя)
①Насочете дистанционното към предавателната част на устройството.
②Дръжте натиснат бутона за захранване 【運 転】, докато кодът на производителя започне да се движи на екрана.
Изчакайте звуков сигнал, откакто е започнал да се движи.
Когато чуете звуков сигнал, натиснете бутона за настройка 【設定】, за да спрете търсенето.
⑤Ако сте пропуснали номера, натиснете бутона 【温度 ▼】, за да се върнете назад и натиснете бутона за настройка 【設定】, когато отново чуете звуков сигнал.
Would Би било необходимо да опитате всички съответни кодове на производителя чрез ръчна настройка, ако има функция, която не работи.

● Ръчна настройка
①Насочете дистанционното към устройството.
② Задръжте натиснат бутона за настройка 【設定】 за две секунди и ще видите 3-цифрено число, което мига на екрана.
Ако задържите този бутон за 5 секунди, той ще премине към настройка на таймера.
Проверете мигащия номер на екрана и задайте код на производителя с температурни бутони 【温度 ▲】 【温度 ▼】
④ Проверете работещия уред, натиснете бутона за настройка 【設定】 за завършване.

● Метод на настройка
① Задръжте [OFF [/ ON 入], след което натиснете бутона, съответстващ на производителя за настройката (охлаждане 冷 房 / нагряване 暖房 / изсушаване 除湿 / автоматично 自動)
[OFF 切 / ON 入] + [изсушаване 除湿] Panasonic (Национално) / Sanyo / Hitachi
[OFF 切 / ON 入] + [охлаждане 冷 房] Mitsubishi / Mitsubishijūkō (Бобър)
[OFF 切 / ON 入] + [топлина 暖房] Daikin / Sharp / Chofu
[OFF 切 / ON 入] + [автоматично 自動] Toshiba / Corona / Fujitsu General / Funai / LG Electronics
② 2-цифрен код за настройка мига на LCD екрана. Натиснете бутона [Температура ▲ / ▼], за да изберете двуцифрен код. * Натиснете и задръжте бутона за бързо превъртане напред.
(Има списък с кодове на производителя по-долу)
③ Натиснете бутона за работа към климатика и проверете дали климатикът работи.
④ При един и същ производител има множество кодове, моля, опитайте по ред.

● Метод на настройка

① Натиснете първо бутона за старт / стоп 【運 転 / 停止】, след това натиснете едновременно бутоните за интензивност на вятъра и режим на работа около 2 секунди
②風 量】 【運 転 切換】② Докато сте изправени пред въздуха климатик, задайте кода на климатика, като използвате стрелките нагоре и надолу за температура 【▲ 温度 ▼】
※ 【▲ 温度 ▼】 Кодът ще се променя всеки път, когато натискате бутона със стрелка нагоре и надолу.
※ 【change 転 / 停止】 Кодът ще се промени автоматично, когато натиснете бутона за старт / стоп.
③ Първо натиснете бутона за изключване на таймера 【タ イ マ ー 切】 и след това бутона за посока на вятъра 【風向】 за финализиране на настройката.

● Метод на настройка
①Дръжте натиснат бутона за захранване 【運 転 / 停止】 и след това натиснете бутона, съответстващ на производителя за настройка. (除湿 изсушаване / 冷 房 охлаждане / 暖房 отопление / 自動 автоматично)
[OFF 切 / ON 入] + [изсушаване 除湿] Panasonic (Национален ) / Sanyo / Hitachi
[OFF 切 / ON 入] + [охлаждане 冷 房] Mitsubishi / Mitsubishijūkō (Beaver)
[OFF 切 / ON 入] + [отопление 暖房] Daikin / Sharp / Chofu
[OFF 切 / ON 入] + [автоматичен自動] Toshiba / Corona / Fujitsu General / Funai / LG Electronics
② 2-цифрен код за настройка мига на LCD екрана. Натиснете бутона [Температура ▲ / ▼], за да изберете двуцифрен код.
* Натиснете и задръжте бутона за бързо превъртане напред.
(Има списък с кодове на производителя по-долу)
③ Натиснете произволен бутон към климатика и проверете дали климатикът работи.
При един и същ производител има множество кодове, моля, опитайте по ред.

● Метод на настройка
①Задържане на бутона за захранване [運 転 / 停止], след това натиснете бутона, съответстващ на производителя за настройката (охлаждане 冷 房 / нагряване heat / изсушаване 除湿 / автоматично automatic)
[Бутон за захранване 運 転 / 停止] + [изсушаване 除湿] Panasonic (национално) / Sanyo / Hitachi
[бутон за захранване 運 転 / 停止] + [охлаждане 冷 房] Mitsubishi / Mitsubishijūkō (бобър)
[бутон за захранване 運 転 / 停止] + [отопление 暖房] Daikin / Sharp / Chofu
[бутон за захранване [転 / 停止] + [автоматично 自動] Toshiba / Corona / Fujitsu General / Funai / LG Electronics
② 2-цифрен код за настройка мига на LCD екрана. Натиснете бутона [Температура ▲ / ▼], за да изберете двуцифрен код.
(По-долу има списък с кодове на производители)
③ Натиснете бутона за работа към климатика и проверете дали климатикът работи.
④При един и същ производител има множество кодове, моля, опитайте по ред.

● Метод на настройка 
① Задръжте натиснат бутона за захранване [OFF 切 / ON 入] и настройката на режима (охлаждане 冷 房 / нагряване 暖房 / изсушаване 除湿 / автоматично 自動) за 5 секунди и освободете. След освобождаване на бутоните 2-цифреното число започва да мига на екрана, за да можете да промените кода.
Проверете двуцифрения код и бутона за режим на работа, съответстващ на климатика, от списъка с кодове на производителя.
[Автоматичен бутон 自動] Mitsubishi / Mitsubishijūkō (Beaver)
[Бутон за охлаждане 冷 房] Fujitsu General / Funai / LG Electronic / Daikin
[Warm button m] Hitachi / Mitsubishi / Toshiba
[Бутон за изсушаване 除湿] Panasonic (National) / Sanyo / Sharp
③ може да се промени чрез натискане на бутоните за температура 『▲ ▼』.
(По-долу има списък с кодове на производителя)
④ Натиснете бутона за захранване [OFF 切 / ON 入] към климатика и проверете дали климатикът работи.

● Настройка на въвеждане чрез код на производителя
①Дръжте натиснат бутона 『SET for за 2 секунди, екранът с номера на производителя ще мига.
②Натиснете и задръжте бутона 『SET』 и натиснете бутона за температура 『+ ・ -』, за да зададете номер на производителя.
Ele Отпуснете бутона 『SET』 и настройката за въвеждане е завършена.
Моля, изключете климатика, докато настройвате входа, и насочете дистанционното към климатика.

● Настройка на въвеждане чрез автоматично търсене
① Натиснете и задръжте едновременно бутона SET и бутона за захранване 『電源』, освободете тези два бутона след 5 секунди.
Display Дисплеят на предаването мига на всеки 3 секунди и съответното търсене на код започва автоматично.
③Когато съответният код бъде създаден, той ще бъде зададен автоматично. След това захранването се изключва и настройката за вход е завършена.

● Метод на настройка1 (Ръчна настройка)
※ Моля, опитайте с автоматична настройка, ако не сте сигурни за кода на производителя или той не работи добре.
① Проверете кода, съответстващ на климатика, от списъка с кодове на производителя.
Моля, изключете климатика.
③Насочете дистанционното към климатика, натиснете и задръжте бутона [SET], докато се появи 3-цифрен код.
④Броят може да бъде променен чрез натискане на бутоните за температура 『▲ ▼』, така че, моля, преминете към кода, който сте намерили в ①.
⑤Устройството ще отговори, когато намери съответния код.
Той ще реагира на няколко номера, така че, моля, опитайте повече функции като мощност, режим, интензивност на вятъра, таймер и др.
⑥Натиснете бутона „OK“, за да завършите.


Метод на настройка2 (Автоматична настройка)

①Изключете климатика.
②Насочете дистанционното към климатика, натиснете и задръжте бутона 『SET』, докато се появи 3-цифрен код.
③Натиснете бутона 『SET』 още веднъж.
④ 3-цифреният номер отдясно на ъгъла на екрана започва да се движи. (
Отброяване )⑤ Климатикът ще се включи на съответния номер, така че, моля, запомнете този номер.
※ Ако не можете да използвате номера, който сте запомнили, моля, опитайте отново с 3 ~ 5 в поредния номер.
※ За всеки производител се изготвят множество номера, така че броят им ще бъде различен в зависимост от датата на производство и модела.
⑥Броят може да бъде променен чрез натискане на бутоните за температура 『▲ ▼』, така че, моля, преминете към кода, който сте запомнили в ⑤.
⑦Натиснете бутона „OK“, за да завършите.

● Метод на настройка 1 (Ръчна настройка)
※ Моля, опитайте с автоматична настройка, ако не сте сигурни за кода на производителя или той не работи правилно.
① Проверете кода, съответстващ на климатика, от списъка с кодове на производителя.
Моля, изключете климатика.
③Насочете дистанционното към климатика, натиснете и задръжте бутона [SET], докато се появи 3-цифрен код.
④Броят може да бъде променен чрез натискане на бутоните за температура 『▲ ▼』, така че, моля, преминете към кода, който сте намерили на ①.
⑤Устройството ще отговори, когато намери съответния код.
Той ще реагира на няколко номера, така че, моля, опитайте повече функции като мощност, режим, интензивност на вятъра, таймер и др.
⑥Натиснете бутона „OK“, за да завършите.

● Метод на настройка 2 (Автоматична настройка)
urnИзключете климатика.
②Насочете дистанционното към климатика, натиснете и задръжте бутона 『SET』, докато се появи 3-цифрен код.
③Натиснете бутона 『SET』 още веднъж.
Number 3-цифреният номер вдясно на ъгъла на екрана започва да се движи
.
Ако не можете да използвате номера, който сте запомнили, моля, опитайте отново с 3 ~ 5 в поредния номер.
※ За всеки производител се изготвят множество номера, така че броят им ще бъде различен в зависимост от датата на производство и модела.
⑥Броят може да бъде променен чрез натискане на бутоните за температура 『▲ ▼』, така че, моля, преминете към кода, който сте запомнили в ⑤.
⑦Натиснете бутона „OK“, за да завършите.

● Метод на настройка
①Задръжте натиснат бутона за захранване [運 転 / 停止], след което натиснете бутона, съответстващ на производителя за настройката.
[Бутон за захранване 運 転 / 停止] + [Бутон за охлаждане 冷 房] Daikin / Sharp / Chofu
[Бутон за захранване 運 転 / 停止] + [Бутон за затопляне 暖房] Panasonic (Национален) / Sanyo / Hitachi
[Бутон за захранване 運 転 / 停止] + + Бутон за изсушаване除湿] Toshiba / Fujitsu General / Funai / Corona / LG Electronics
[Бутон за захранване 運 転 / 停止] + [Автоматичен бутон 自動] Mitsubishi / Mitsubishi Juko (Beaver) / Fifty (Forest Life)
②Броят може да бъде променен чрез натискане на бутоните за температура 『 ▲ ▼ 』, докато мига.
③ Натиснете бутона за захранване [運 転 / 停止] към климатика и проверете дали климатикът работи.

※ Ако няма операция в продължение на 30 секунди, настройката ще бъде завършена автоматично, в този случай, моля, задайте отново.

Call Now ButtonОбадете се сега: