КАЛКУЛАТОР
калкулатор на мощност на инверторен климатик от Хоум Клима България

Как да намалим сметката си за електроенергия, като разберем какво е COP и APF и каква е разликата между тях?

Как да намалим сметката си за електроенергия, като разберем какво е COP и APF и каква е разликата между тях?

 

Най-същественият показател за икономичността на климатика в Японския стандарт за климатична техника е неговият СОР /coeficient of performence/, в превод Коефициент на трансформация. Той показва каква енергия е била използвана и каква е била добита от нея. COP в последните години се замества с по-прецизния APF, защото COP характеризира само моментното състояние от работата на климатика, при него най-добрите инвертори клас А са в диапазона от 3,60 до 4,00, а хиперинверторите от 5 до 7. Излишно е да казваме, че колкото тези стойности са по-големи, толкова сметката ви за ток в края на месеца ще е по-ниска.

APF (Annual Performance Factor) или годишен фактор на преобразуване  въведен от водещите производители FUJITSU, DAIKIN, MITSUBISHI, TOSHIBA и други, при него се сумира общата трансформация на охлаждане и отопление и който показва охладителния и отоплителен капацитет (kW) за 1 киловат консумирана мощност. APF не е равен на COP или APF е стойност получена чрез сумирането на цялата енергия, която е необходима по време на отоплението или охлаждането, която отдава климатикът през цялата година, разделена на необходимата електрическа енергия за работата на климатика за същата година.

Тази статия се отнася за всички Японски климатични системи, Тя описва ефективността на системите, така че може да се изчисли колко енергия системата може да използва.

Основните формули за изчисление на двата показателя са:

От формулата за изчисление на коефициента APF се вижда, че той е функция на много повече фактори влияещи на консумацията на енергия за по-дълг период от време, което го прави доста по-достоверен при избора на качествена климатична техника.

Стойностите на СОP и APF могат да се използват и при формирането на енергийните класове на климатичните системи за ЕВРОПА /A до G/, за да може да се направи сравнителен анализ на различните климатици на пазара. Това позволява на потребителите да сравняват енергийна ефективност на климатиците от различни производители, основани на  хармонизиран стандартен тест. Съвременните проучвания  показват, че 97% от Българските потребители са наясно със стандартите от A до G и избират най-енергийно ефективен уред.

 

 


Call Now ButtonОбадете се сега: